Our Management

BOARD OF TRUSTEES

Dr. Bharat Bhagat
Dr. Bharat Bhagat

Founder and Chairman

press to zoom
Shri Pravinbhai Shah
Shri Pravinbhai Shah

Trustee

press to zoom
Shri Krishnakant Shah
Shri Krishnakant Shah

Trustee

press to zoom
Shri Jayendrabhai Patel
Shri Jayendrabhai Patel

Trustee

press to zoom
Dr. Rohit Parekh
Dr. Rohit Parekh

Trustee

press to zoom
Shri Nipambhai Shah
Shri Nipambhai Shah

Trustee

press to zoom
Shri Ambarbhai Patel
Shri Ambarbhai Patel

Trustee

press to zoom
Shri Mananbhai Godiawala
Shri Mananbhai Godiawala

Trustee

press to zoom
Dr. Keyur Shah
Dr. Keyur Shah

Trustee

press to zoom
Shri Anuj Mehta
Shri Anuj Mehta

Trustee

press to zoom
Dr. Kalpan Desai
Dr. Kalpan Desai

Trustee & Hon. Secretary

press to zoom
Dr. Prakash Bhatt
Dr. Prakash Bhatt

Trustee & CEO

press to zoom

SPECIAL INVITEES OF BOARD OF TRUSTEES

Shri Sarvagnabhai Godiawala
Shri Sarvagnabhai Godiawala
press to zoom
Shri P K Ghosh
Shri P K Ghosh
press to zoom
Lion Anil Agrawal
Lion Anil Agrawal
press to zoom

ADVISORY COMMITTEE

Shri Milan Dalal
Shri Milan Dalal
press to zoom
Shri Rashmikant Shah
Shri Rashmikant Shah
press to zoom
Lion Mukesh Patel
Lion Mukesh Patel
press to zoom
Dr. Khodabhai Patel
Dr. Khodabhai Patel
press to zoom
Shri Ashok Shah
Shri Ashok Shah
press to zoom
Shri Paresh Talati
Shri Paresh Talati
press to zoom
Shri Prafulbhai Shah
Shri Prafulbhai Shah
press to zoom
Dr. Hemant Broker
Dr. Hemant Broker
press to zoom
Shri Mansukh Patel
Shri Mansukh Patel
press to zoom
Dr.Pankaj Patel
Dr.Pankaj Patel
press to zoom
Shri Piyush Desai
Shri Piyush Desai
press to zoom
DR. Vipin Naik
DR. Vipin Naik
press to zoom
Dr. Kamlesh Devmurari
Dr. Kamlesh Devmurari
press to zoom
Lion Anil Agrawal
Lion Anil Agrawal
press to zoom
Shri Shailesh Dalal
Shri Shailesh Dalal
press to zoom
Dr. Kamal C
Dr. Kamal C
press to zoom

INVITEES

Dr. Malti Shah
Dr. Malti Shah
press to zoom
Shri Madhukarbhai Shah
Shri Madhukarbhai Shah
press to zoom
Dr. S. R. Apte
Dr. S. R. Apte
press to zoom
Shri Ravindra Mehta
Shri Ravindra Mehta
press to zoom
Shri Dhrupad Shah
Shri Dhrupad Shah
press to zoom
Smt. Sukeshi Shah
Smt. Sukeshi Shah
press to zoom

INTERNATIONAL RESOURCE COMMITTEE

Shri Kirit Shah
Shri Kirit Shah

(President) 543 Maar Place, Fremont California 94536, USA Email: kiritshah@yahoo.com Phone: (R) 510 797 6616 / Cell: 510 861 4080

press to zoom
Dr. Nayan nanavati
Dr. Nayan nanavati

Email: nayan.nanavati@gmail.com

press to zoom
Dr. Shaishav Bhagat
Dr. Shaishav Bhagat

(Spine Consultant) – UK Email: shaishav.bhagat@yahoo.co.uk

press to zoom
Dr. Shital Parikh
Dr. Shital Parikh

(Pediatric Orthopedic Consultant) – USA Email: shital.parikh@cchmc.org

press to zoom
Mr. Vivek Bhagat
Mr. Vivek Bhagat

Email: vbhagat@hotmail.com Phone: +1 408-888-7455

press to zoom
Mr. Takshak Desai
Mr. Takshak Desai

Email: desaitakshak@gmail.com Phone: +1 508-654-5889

press to zoom
Shri Bipin Shah
Shri Bipin Shah

Email: bipinshah@kovair.com Phone: +1 408-813-1401

press to zoom